FN och 2250

Resolutionen ber FNs generalsekreterare att sätta igång forskning (på engelska “Progress study”) om de ungas positive roll i fredsprocesser och konfliktlösning. Forskningens resultat kommer att redogöras för för FN:s medlemsorganisationer då forskningen färdiställs i början av 2018.  Forskningen görs skillt från FN:s organization som en självständig arbete och forskningsprocessen är till nature på många sätt inkluderande för unga. Unga runtom I världen ges möjligheten att delta I forskningen genom att dela sina egna tankar om resolutionens teman genom breda konsultationer och punktliga gruppdiskussioner. Som en del av monitoreringsforskningen presenteras en raport som för resolutionen framåt till det internationella samhället. Forskningen på landsnivå sammanknippat med tematiska artiklar ger fakta på de ungas deltagande I formella och mer informella fredsprocedurer. Dessutom motverkar forskningen de negativa stereotypierna som ofta har sammanknippats med ungdomar då den fokuserar på att få fram de ungas röst, agerande och ledarskap inom byggandet av hållbar fred.

Forskningen har flera samarbetsparter inom civilsamhället, som till exempel Kyrkans utlandshjälp i Finland. Utöver organisationernas vikt ger också en expertgrupp input till forskningen, som består av 21 forskare och unga ledare från runtom i världen. I gruppen finns även finländska Matilda Flemming. Skrivandet av forskningen leds av Interpeace organisationens Graeme Simpson, som har över 25 års erfarenhet av att jobba med fredsbyggningsprocesser.