Nätverket

2250-nätverket håller möten flera gånger per år vid behov, men största delen av arbetet görs på nätet i nätverkets Facebook –grupp. Möterna är öppna till alla intresserade, dock är förhandsanmälning önskvärt. Nätverket organiserar evenemang och workshops, meddelar om aktiviteter och stöder nätverkets medlemsorganisationer i 2250 arbetet. Nätverker strävar till att organisera ett evenemang på 2250 resolutionens årsdag 9.12. Denna hemsida upprätthålls av 2250-nätverket.