I Finland

Idéen om resolutionen 2250 härstammar från det finländska civilsamhället. Samhällsaktörerna såg att de ungas roll i fredsprocesser bör stärkas. Vad skulle vara mer passande än en resolution från FN:s säkerhetsråd` Finlands FN förbund, Finlands Ungdomssamarbete – Allians rf. och Finlands Scouter gjorde ett initiativ om en resolution som understryker de ungas roll. Organisationerna överlämnade initiativ dokumentet till FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon under Finlands Arenan i Björneborg 15.7.2011. Initiativet underströk att i att ta med unga och ge dem kraft handlar om utöver jämställdhet och rättigheter om internationell fred och säkerhet. Enligt initiative bär de unga våldets börda utan att ha haft rätten att vara med och fatta besluten som lett till konflikter. Organisationerna föreslog att resolutionen som berör kvinnor, fred och säkerhet (S/RES/1325) kunde fungera som bas för resolutionen om unga, fred och säkerhet. Att resolutionen 2250 godkänndes är resultatet av samarbete mellan ungdomsorganisationer, FN, civilsamhället. Finländska ungdomsorganisationer har varit viktiga aktörer i processen som led till att resolutionen godkänndes. Idag har organisationerna en viktig roll I att se till att resolutionen implementeras.