Nordiska exempel

Norges nationella ungdomskommittée (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, LNU) har skrivit en rapport om resolutionens bakgrund och om ungas fredsarbete. LNU:s rapport I frontlinja: Ungdom, fred og sikkerhet ger exempel på dagens fredsarbete och rekommendationer till Norge och Norden om hur man kan implementera resolutionen. Norge har liksom Finland samlat ungdoms- och civilsamhället till ett nationellt 2250-nätverk.

Läs mer

 

Danmarks parlament godkände i början av 2017 en utvecklingspolitisk strategi som sätter ungdomar som en av tyngdpunkterna i Danmarks utvecklingspolitik. En rapport som stöder strategin ger 19 konkreta rekommendationer till Danmark om hur man kan få med unga i implementeringen av utvecklingspolitik och fredsarbete. Danmarks rapport är en av de bästa exemplen av hur man kan observer unga I utvecklingen, fredsarbetet och utrikespolitiken.

Läs mer:

The World 2030 – Denmark’s strategy for development cooperation and humanitarian action