Vad är 2250 och varför är det viktigt?

Unga, fred och säkerhet är FN:s säkerhetsråds resolution som godkändes i december 2015 och understryker den positive effekten som unga har som aktörer i samhället. Resolutionen (nummer 2250) är speciell från ett finskt perspektiv i och med att resolutionen fick sin början från finska civilsamhällets initiative. Resolutionen 2250 ser unga som positive aktörer för förändring och en av de centrala målen för resolutionen är att få unga med i alla delar av beslutsfattande och föra fram ungas deltagande i till exempel fredsprocesser. Resolutionen är ett sätt att svara på de challenges som radikalisering under en period då det finns mer unga i världen än någonsin tidigare. Ett nätverk för civilsamhället, 2250-nätverket, grundades i Finland 2016 som strävar till att implementera resolutionen i Finland. 2250-nätverket.