YK ja 2250

Päätöslauselma pyytää pääsihteeriä toimeenpanemaan tutkimuksen (englanniksi ”Progress Study”) nuorten positiivisesta roolista rauhanprosesseissa ja konfliktien ratkomisessa. Tutkimuksen tulokset tullaan esittelemään YK:n jäsenvaltioille tutkimuksen valmistuttua vuoden 2018 alkupuolella. Tutkimus toteutetaan YK:n järjestelmästä itsenäisenä ja tutkimusprosessi on luonteeltaan monilla tavoin nuoria osallistava. Nuorille ympäri maailmaa annetaan mahdollisuus osallistua tutkimuksen tekemiseen jakamalla omia ajatuksiaan päätöslauselman teemoista laajojen konsultaatioiden ja kohdennettujen ryhmäkeskustelujen avulla. Seurantatutkimuksen osana kansainväliselle yhteisölle esitellään päätöslauselmaa eteenpäin vievä raportti. Maakohtainen tutkimus yhdistettynä temaattisiin artikkeleihin tarjoaa todisteita nuorten osallistumisesta muodollisiin ja vapaamuotoisempiin rauhan prosesseihin. Lisäksi tutkimus muuttaa nuoriin usein liitettyjä negatiivisia stereotypioita keskittymällä nuorten äänten esille tuomiseen, toimijuuteen ja johtajuuteen kestävän rauhan rakentajina.

Tutkimuksella on useita kumppaneita kansalaisyhteiskunnan kentältä, kuten Kirkon Ulkomaanapu Suomesta. Järjestöjen lisäksi tutkimuksen suuntaa ohjaa asiantuntijoiden neuvontaryhmä, joka koostuu 21 tutkijasta ja nuoresta johtajasta ympäri maailmaa. Mukana ryhmässä on myös suomalainen Matilda Flemming. Tutkimuksen kirjoitustyötä johtaa Interpeace- nimisen järjestön johtaja Graeme Simpson, jolla on yli 25 vuoden kokemus rauhanrakentamisen prosessien parissa työskentelystä.