Mistä kaikki lähti

Alkuperäinen idea 2250-päätöslauselmalle on peräisin suomalaisesta kansalaisyhteiskunnasta. Järjestötoimijat näkivät, että nuorten roolia rauhanprosesseissa tulisi vahvistaa. Mikä olisi osuvampaa kuin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma?

Suomen YK-liitto, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ja Suomen partiolaiset tekivät aloitteen nuorten roolia korostavasta päätöslauselmasta. Järjestöt luovuttivat aloitteen YK:n pääsihteeri Ban Ki-Moonille Porin SuomiAreenassa 15.7.2011.

Aloite korosti, että nuorten osallistamisessa ja voimauttamisessa on kyse tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden lisäksi kansainvälisestä rauhasta ja turvallisuudesta. Aloitteen mukaan nuoret kantavat väkivallan taakkaa ilman oikeutta osallistua konflikteihin johtaviin päätöksiin. Järjestöt esittivät, että naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskeva päätöslauselma (S/RES/1325) voisi toimia pohjana nuoria, rauhaa ja turvallisuutta käsittelevälle päätöslauselmalle.

Päätöslauselma 2250:n hyväksyminen on nuorisojärjestöjen, YK:n, kansalaisyhteiskunnan ja valtioiden välisen yhteistyön tulosta. Suomalaiset nuorisojärjestöt ovat olleet tärkeitä vaikuttajia päätöslauselman hyväksymiseen johtaneessa prosessissa. Tänä päivänä järjestöillä on tärkeä rooli päätöslauselman toimeenpanon edistämisessä.