Pohjoismaisia esimerkkejä

Norjan kansallinen nuorisokomitea (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, LNU) on laatinut oman raporttinsa 2250–päätöslauselman taustoista, sekä nuorten tekemästä rauhantyöstä. LNU:n raportti (“On the Frontline: Youth, Peace and Security”) tarjoaa esimerkkejä tämän hetkisestä rauhantyöstä, sekä suosituksia Norjalle ja Pohjoismaille päätöslauselman toimeenpanemiseksi. LNU on myös Suomen tavoin koonnut nuorisojärjestöjen kansallisen 2250-verkoston.

Lue lisää:

On the Frontline: Youth, Peace and Security

 

Tanskan parlamentin alkuvuodesta 2017 hyväksymä kehityspoliittinen strategia asettaa nuoret yhdeksi Tanskan kehityspolitiikan pääpainopisteistä. Strategiaa täydentävä nuoria koskeva raportti esittää Tanskalle 19 konkreettista suositusta nuorten osallistamiseksi kehityspolitiikan toteuttamiseen ja rauhantyöhön. Tanskan raportti on yksi parhaimmista esimerkeistä nuorten huomioimisessa kehityksessä, rauhantyössä ja ulkopolitiikassa.

Lue lisää:

The World 2030 – Denmark’s strategy for development cooperation and humanitarian action

Youth Leading the World 2030: A Review of Danida’s Youth-Related Engagements