Mikä 2250 ja miksi se on tärkeää

Nuoret, rauha ja turvallisuus on YK:n turvallisuusneuvoston joulukuussa 2015 hyväksymä päätöslauselma, joka alleviivaa nuorten merkitystä positiivisina toimijoina yhteiskunnassa. Päätöslauselma Nuoret, rauha ja turvallisuus (numeroltaan 2250) on suomalaisesta perspektiivistä erityisen poikkeuksellinen, sillä päätöslauselma on saanut alkunsa suomalaisen kansalaisjärjestökentän aloitteesta.

Päätöslauselma 2250 näkee nuoret positiivisina muutoksentekijöinä, ja keskeisinä päätöslauselman tavoitteina onkin tuoda nuoret mukaan päätöksentekoon kaikille tasoille sekä edistää nuorten osallisuutta esimerkiksi rauhanprosesseissa. Päätöslauselma onkin yksi tapa vastata radikalisoitumisen haasteeseen aikakautena, jossa nuoria on maailmassa enemmän kuin koskaan aiemmin.

Suomeen perustettiin vuonna 2016 kansalaisjärjestöjen 2250-verkosto, jonka tavoitteena on edistää päätöslauselman toimeenpanoa Suomessa. 2250-verkosto ylläpitää tätä sivustoa.